Młodzi dziękują za “Wolną Polskę”.

My pokolenie urodzonych w „Wolnej Polsce” bohaterom opozycji antykomunistycznej dziękujemy za:

– umowy śmieciowe i elastyczne formy zatrudnienia

– wyścig szczurów w ciasnych biurach korporacji

– kulturę konsumpcji w której wyznacznikiem wartości człowieka jest posiadanie markowych ubrań, samochodów, srajfonów i innego szajsu na jeden sezon.

– uzależnienie polskiej gospodarki od zagranicznych produktów i surowców

– plagę pseudopatriotów bezkarnie wygłaszających swoje obelżywe hasła plujące na Polskę Ludową

– likwidacje całych gałęzi polskiego przemysłu

– bezrobocie wśród młodzieży

– rozwarstwienie społeczne i odbudowę stosunków klasowych z czasów II RP

– media i polityków lansujących darwinizm społeczny

– zaniechanie „nierentownych” inwestycji takich jak budowa systemu zapór energetyczno – przeciwpowodziowych

– sprowadzenie do Polski wojsk najbardziej agresywnej militarnej potęgi świata.

– ogromne zadłużenie dzięki któremu warstwy posiadające za pomocą obligacji umacniają się przez słabą pozycję państwa.

– plucie w twarz każdemu kto jest „leniwym roszczeniowcem” czyli nie zalicza się do klasy panującej.

– korporacje i ich akcjonariuszy wyzyskujących państwo i robotników

– „przedsiębiorców patriotów” którzy dorabiając się kosztem Narodu nie chcą się zrzec nawet części swoich kolosalnych dochodów płacąc w Polsce podatki i dla ich uniknięcia gotowi zaprzeć się Polski po stokroć.

– utrudnianie dostępu do wszelakich owoców postępu technicznego

– aresztowania działaczy gotowych otwarcie krytykować obecny system

– za wysyłanie polskich żołnierzy aby daleko od domu ginęli za banki, korporacje surowcowe i przemysł zbrojeniowy.

Dziękujemy wam bardzo bohaterowie „solidarności”, dziedzice tradycji „żołnierzy wyklętych”, fani folwarków i pańszczyzny.

(Tekst pierwotnie napisany jako komentarz do tekstu Mieczysława Rakowskiego „Przepraszam za PRL” )

Autor: Towarzysz Arek, 11 kwietnia 2019

za: https://odrodzenie.fr/2019/04/11/mlodzi-dziekuja-za-wolna-polske/

Reklamy