Nowe technologie, tylko dla tych którzy ich doczekają.

Kultura

W jednym wywiadzie Sergei Glaziev – Doradca prezydenta Putina powiedział, że mamy teraz do czynienia z przejściem z jednego systemu ekonomicznego w inny.

„Nowy system jest humanitarny z natury, dlatego może on uniknąć wojny, ponieważ głównymi nośnikami wzrostu w tym wypadku są technologie humanitarne. Do tej kategorii zalicza się opiekę zdrowotną i przemysł farmaceutyczny, które oparte są na biotechnologii. Obejmują one również technologie komunikacji oparte na nanotechnologii, które dokonują dziś przełomu. Zaliczają się do nich również technologie kognitywne, które definiują nowy zakres ludzkiej wiedzy. Jeśli, tak jak konsekwentnie przedstawia to prezydent Putin, bylibyśmy w stanie zgodzić się na wzajemny program rozwoju, generalną strefą rozwoju od Lizbony do Władywostoku z preferencyjnym systemem handlu, gdybyśmy zgodzili się z Brukselą co do stworzenia wspólnej przestrzeni gospodarczej, wspólnego obszaru rozwoju, możemy znaleźć wystarczającą liczbę przełomowych projektów, od zdrowia do odpierania zagrożeń kosmicznych i do urzeczywistniania naszego potencjału naukowego i technicznego oraz tworzenia stałego popytu ze strony Państw, które mogłyby dać impuls dla nowego systemu technologicznego.

Glaziev kontynuuje,”Struktura gospodarcza, która tworzyła wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich 30 lat wyczerpała się. Musimy dokonać przejścia do nowego systemu technologii. Ten rodzaj przejścia, niestety zawsze  odbywał się wyniku wojny. Tak było w latach 30., kiedy Wielki Kryzys utorował drogę dla wyścigu zbrojeń, a następnie II wojny światowej. Tak było w czasach zimnej wojny, kiedy wyścig zbrojeń w przestrzeni kosmicznej doprowadził do stworzenia skomplikowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, które stały się podstawowym elementem napędowym gospodarki na świecie w ciągu ostatnich 30 lat. Dziś mamy do czynienia z podobnym kryzysem.”

Glaziev argumentuje, że ten nowy system jest z natury systemem humanitarnym ma tu na myśli bio technologię, przemysł farmaceutyczny nanotechnologię, technologie kognitywne etc.
Ja też uważam, że ów system jest bardzo humanitarny, ale tylko dla tych osób które przeżyją jego pełne wdrożenie jak i tych obywateli którzy będą należeli do tej uprzywilejowanej grupy która te technologie będzie obsługiwać. Przeprowadzając ostatnio wywiad z współzałożycielem Polskiej Partii Transhumanizmu. Mój rozmówca na pytanie co stanie się z ludźmi w takiej nowej technologicznej erze powiedziałNo cóż już jakiś czas temu były robione badania, że większość z nas będzie musiała zmienić pracę trzy krotnie w ciągu swojego życia. Obecnie szacuje się, że pracę w ciągu naszego życia będziemy musieli zmienić aż ośmiokrotnie. Większość ludzi będzie musiała sobie znaleźć inne zajęcie, ale jest dużo do zrobienia…”

Pytanie jednak jakie zajęcie? W momencie gdy jak mówi Paul Craig RobertsNigdy nie było sytuacji, w której nie ma podstaw pod zatrudnienie, lecz bardzo szybko tworzy się bazę pod eksplozję cen, poprzez  bardzo szybkie drukowanie waluty w momencie gdy popyt na nią spada.” Oliwy do ognia dla tych mniej znających się na technologiach i nienależnych do kasty specjalistów dolewa Greg Mannarino z Traders Choice „… populacyjny boom rósł razem z długiem. To niesamowite. Tak więc, gdy bańka pęknie zobaczymy korektę populacji .To matematyczna pewność …”

Dr. Zbigniew Brzezinski w książce “Between two ages” pisał o technikach używanych aby wprowadzić “nowy zjednoczony świat”, w którym dziś żyjemy. Takie społeczeństwo będzie kontrolowane przez elity pozbawione wszelkich tradycyjnych etycznych ograniczeń. Takie elity nie zawahają się przed wykorzystaniem najnowszych technologii dla własnych celów, aby wpływać na opinie ludzi i utrzymać społeczeństwo pod ciągłą kontrolą.

Przygotowania do nowej technologicznej ery

Tak więc aby przygotować grunt pod nadejście tej nowej technologicznej ery mamy teraz do czynienia z depopulacją Krajów Bałtyckich. Z pośrednią depopulacją Bliskiego Wschodu poprzez sponsorowanie ISIS i destabilizacje regionu, gdzie nikt przy zdrowych zmysłach nie chce już żyć. Mamy w końcu też do czynienia z depopulacją Europy poprzez kryzys ekonomiczny i promowanie soft depopulacyjnych wzorów. Czego dobrym przykładem jest chociażby gwiazda eurowizji: kobieta w brodą. To wszystko zdaję się być zwiastunem przejścia w nową ekonomiczną erę. Do której zdaje się już przygotowywać Europa. Sądząc po tempie rozwoju Europa dostosowuje się już do tego demograficznego scenariusza w którym do roku 2050 ludność naszego kontynentu ma liczyć już tylko 5% światowej populacji, ale i to będzie populacja stara i nie zdolna do konkurencji. Już teraz obecny kryzys zadłużeniowy wyraźnie degraduje i marginalizuje jej pozycję w światowym rankingu.

Obserwując obecny system ekonomiczny rodzi się więc pytanie jak sprzedać jeszcze więcej konsumentom którzy zarabiają coraz mniej? System bowiem aby działać musi nieustannie zwiększać swoje możliwości handlu. Co oznacza, że musi podnieść poziom produkcji czyli w konsekwencji obniżyć liczbę pracujących co doprowadza w końcu do zwiększenia ilości ludzi bezrobotnych czyli’ zbędnych’.

Tych  których nie stać na kupowanie produktów stworzonych przez system który aby przetrwać musi ich sprzedawać coraz więcej. Czy jest jakieś wyjście z tej matni?. Tak: wojna, destabilizacja, Europy i Azji i stopniowe pozbywanie się ‘zbędnych’ dla których i tak w nowej technologicznej erze nie było by miejsca. Taki scenariusz przynajmniej przyjęła anglo – amerykańska elita.

Dobrze podwaliny nowego technologicznego sytemu opisuje Igor Berkut, lider partii „Wielka Ukraina”. W tej wypowiedzi mamy co prawda do czynienia ze zwykłym oligarchatem jednak zważywszy na to kto dozbraja Ukrainę łatwo możemy mieć wgląd w to jak będzie wyglądała owa technologiczna era w rękach USA i Ukrainy. Zapis pochodzi z 19.07.2011 roku, czyli dwa lata przed Majdanem.

„Dziś nasz kraj należy do wąskiego kręgu osób, miliarderów i multimilionerów, przy czym wszyscy oni są u władzy, lub kontrolują władzę i są jej częścią, i nie mają żadnego stosunku do narodu. Począwszy od tego, że jeśli weźmiemy konstytucję z 1987 roku Ukraińskiej ZSRR, w naszej konstytucji niczego podobnego nie ma. Z jakiej racji posiadacze naszego kraju powinni brać na siebie społeczne zobowiązania milionów ludzi, którzy nie przyniosą im zysku, lub nie będą ich ochroną, lub nie są źródłem przyjemności dla nich? Zobaczcie, kto dzisiaj żyje źle? Wszyscy ci ludzie, którzy nie mogli wpisać się w obsługę właścicieli państwa. Wszyscy, którzy zajmują się teraz obsługą tych właścicieli żyją dobrze i nie narzekają, co więcej, mocno bronią istniejącego porządku.”

Łatwo więc dowiedzieć się kto będzie beneficjantem nowego technologicznego systemu – będą to wąskie grupy specjalistów które obsługują ów technologiczny system będący w rękach elit. Zresztą tak jak się dzieje już teraz: programiści, spece od biotechnologii etc. Reszta ludzi zdaje się być zbędna w tym nowym systemie, lub jak powiedział mój rozmówca z Polskiej Partii Transhumanizmu reszta ludzi będzie musiała sobie znaleźć inną pracę, ale jest dużo do zrobienia.

Jaką pracę? Trudno na razie powiedzieć w momencie gdy nowe miejsca pracy nie są tworzone – o czym doskonale przekonują się mieszkańcy ‘demokratycznej’ wyspy USA. Innymi słowy, rozwój technologii stworzył warunki, w których duża liczba ludzi staje się powoli zbędna. Co prowadzi do stopniowej depopulacji i przejścia na inny model ekonomiczny. W konsekwencji prowadzi to do spadku konsumpcji środków materialnych i surowców których i tak ponoć nie starczy na długo jeśli będziemy konsumować je w obecnym tempie.

Wymownym przykładem tej polityki jest rozmowa z członkiem Klubu Rzymskiego prof. Meadowsem, autorem raportu „Granice wzrostu”. Wywiad z ideologiem NWO został wydrukowany w piśmie „Kultura” w 1975 r.
B.: Jak wyobraża sobie Pan drastyczne zahamowanie rozrodczości?
L. M.: Państwo o ustroju socjalistycznym ma w tej mierze szczególne możliwości. Aparat administracyjny i społeczny może stworzyć warunki przeciwdziałające nadmiernemu przyrostowi ludności.
B.: Czy nie wydaje się Panu, że każda rodzina może chcieć kiedyś mieć dzieci i ma do tego prawo?
L. M.: Absurd.
B.: Nie sądzę, by dało się tak całkowicie lekceważyć tradycję i biologię.
L. M.: Łatwo ją zmienić.

Kraj zbudowany przez Nazistów: USSA

Aby wymienić wszystkich niemieckich nazistów którzy po drugiej światowej pracowało dla NASA lub CIA musiał bym napisać książkę a nie artykuł. Zainteresowanych odsyłam to zapoznania się z tematem Operacji Papercilp. Warto tutaj nadmienić tylko paru z brzegu jak: SS-Hauptsturmführera Otto Von Bolschwinga, bliskego współpracownika Adolfa Eichmana, głównego autora planu eksterminacji Żydów. Hauptsturmführer pracował po wojnie w USA dla Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA). Z kolei Sturmbannführer Wernher von Braun był  jednym z głównych pionierów NASA. Natomiast Reichsgesundheitsführer Kurt Blome który w czasie II wojny światowej prowadził badania nad bronią bakteriologiczną uśmiercając więźniów obozu Auschwitz-Birkenau przy użyciu sarinu. Od 1951 pracował dla Korpusu Wojsk Chemicznych nad bronią biologiczną i chemiczną w USA. To tylko trzech z wielu, wielu, wielu nazwisk nazistów pracujących dla USSA.

Tak więc masowa depopulacja ludności na Ukrainie moim zdaniem nie jest przypadkiem. Nie do końca chce mi się wierzyć, że wysyłanie nie przeszkolonych i nie umiejących się bić poborowych na front ma jakiś inny cel niż pozbycie się nadmiaru obywateli którzy mogli by się sprzeciwiać nowym zarządcom Ukrainy czyli USA.

Cześć opinii publicznej ciągle nie wierzy, lub dziwi się, że USA finansuje i szkoli neonazistów na Ukrainie.  Dla mnie nie jest to nic nowego. Wspieranie nazistów to przecież tradycja narodowa USA na której zbudowali swoją potęgę. Dlaczego teraz na Ukrainie mieli być zmieniać tak świetnie działającą do tej pory strategię?

Przecież ta cała humanitarna technologia na której bazować ma nowa technologiczna era (o której mówi Glaziew) miała swój początek w obozach koncentracyjnych gdzie przeprowadzano na ludziach eksperymenty o których wynaturzeniu ciężko nawet mówić. Dając tym samym początek obecnemu przemysłowi farmaceutycznemu, chirurgii plastycznej, transplantologii, biotechnologii, robotyce etc. Po wojnie te badania kontynuowali w zaciszach swoich gabinetów ci sami ludzie którzy w obozach koncentracyjny własnoręcznie zabijali bezbronne dzieci jak Reichsgesundheitsführer Kurt Blome pracujący potem dla rządu USA.

Humanitarna technologia.
Teraz wraz z eksplodującym rozwojem technologii wznosimy się na o wiele wyższy lewel. Jeśli zgodnie z tym co mówi dr.Brzezinski  piecze nad nowymi technologiami sprawować mają tzw elity. Wtedy nowe technologie mogą się mówiąc eufemistycznie okazać mało humanitarne. No chyba, że za humanitarne uznamy wstrzykiwanie dzieciom krwi skrzypłocza i rtęci tzw ‘krwi bogów’ co w obozach koncentracyjnych robili przyszli ‘specjaliści’ pracujący potem dla CIA.

Aby oddać meritum sprawy posłużę się cytatem z artykułu Billa Joya współzałożyciela i głównego naukowca Sun Microsystems, byłego doradcę prezydenckiej komisji ds przyszłości badawczej IT.

„Robotyka, inżynieria genetyczna i nanotechnologia – stwarzają inne zagrożenia niż technologie, które pojawiły się wcześniej. W szczególności roboty, inżynieria organizmów i nanoboty posiadają olbrzymi czynnik niebezpieczeństwa: te technologie mogą się same replikować. Bomba jest wysadzana w powietrze tylko raz – ale nanobot może się replikować i szybko wymknąć się spod kontroli.

Myślę, że nie jest przesadą stwierdzenie, że jesteśmy w punkcie zwrotnym w dalszym doskonaleniu skrajnego zła, zła, którego możliwość rozprzestrzenia się stoi daleko poza tym co pokazały nam bronie masowego rażenia testowane przez państwa narodowe, tragicznie wzmacniając pozycję ekstremistów.”

W kontekście wypowiedzi Joya na temat nowych technologii warto nadmienić, że zaledwie w ciągu miesiąca od pierwszego, udanego testu, dwie bomby atomowe spadły na Hiroszimę i Nagasaki. Jak to później ujął fizyk Freeman Dyson: Bomba została zrzucona po prostu dlatego, że nikt nie miał odwagi lub dalekowzroczności aby powiedzieć nie. Myślę, że ten przykład dobrze oddaje skalę ‘humanitaryzmu’ takiej nowej technologii jeśli będzie ona pod kontrolą elit o których mówi dr. Brzeziński.

Biorąc pod uwagę powyższe może się okazać, że będziemy żyli nie w erze humanitarnych technologii ale w epoce technologicznego Narodowego Socjalizmu, który coraz bardziej rozprzestrzenia się przynajmniej w USA. Na zakończenie przytoczę słowa jednego z moich ulubionych cytatów autorstwa Alaina de Benoista.

„Jedynym celem Facebooka jest dostarczanie policji informacji o nas na skalę, o jakiej nie mogłyby nawet pomarzyć totalitarne systemy z przeszłości. Uważam, że technika nie jest neutralna i kieruje się swoją własną logiką. To nie my oglądamy telewizję, lecz telewizja nas. Nie my używamy technologii, lecz jesteśmy przez nią wykorzystywani.”

Tak więc drogi kolego i koleżanko jeśli po długim czasie dalej nie możecie znaleźć pracy wcale nie musi to oznaczać, że coś z wami nie tak. Może tak jak sugeruje dr. Brzeziński ktoś już ustalił, że jesteście zbędni i nie ma dla was miejsca w nowym społeczeństwie specjalistów obsługujących najnowsze technologie będące w rękach tzw elit.

Konrad Stachnio
Polska
2015-07-14

Link do oryginalnej publikacji: LINK

Zielone szaleństwo owładnęło Watykanem. Papież wzywa do utworzenia Nowego Porządku Świata

Polityka
Wraz z rozszerzaniem się globalizacji impakt zmian jakie ona wprowadza nie obejmuje jedynie sfer ekonomicznych, geopolitycznych, czy kulturowych ale również dotyczy sfery religijnej. Plany co do transformacji obecnych systemów religijnych i połączenia ich w jeden globalny system religijny zostały sformułowane w 1949 roku i są bardzo pieczołowicie wprowadzane w życie. W roku 2012 Klub Rzymski opublikował konkretny plan transformacji Chrześcijaństwa do roku 2050 w globalną zieloną religię. Plan ten zakłada odejście od credo gdzie człowiek jest najwyższym tworem Boga, któremu stwórca oddał ziemię pod władanie w kierunku nowego credo gdzie człowiek jest elementem świata podporządkowanym stworzeniu. Jak napisano w publikacji “staliśmy się zagrożeniem” dla środowiska i rządzący muszą je chronić ograniczając ekspresję danego przez Boga ludzkiego potencjału poprzez modyfikację religii. Obecnie więc jesteśmy ofiarą wprowadzanej w życie powolnej, niemalże nienamacalnej konwersji chrześcijaństwa w nową religię w której nadrzędnym stworzeniem ma być szeroko pojęte środowisko.

Mając na względzie tą politykę obecny rozwój wypadków polityczno-religijnych wydaje się, iż wchodzi w krytyczny zwrot. Jak podaje Associated Press “W środę papież Franciszek postawił pierwszy krok pielgrzymki do trzech krajów Ameryki Południowej po tym jak zdecydowanie wezwał do utworzenia ekonomicznego i ekologicznego nowego porządku światowego, w którym dobra Ziemi miałyby być współdzielone przez wszystkich, a nie tylko wykorzystywane przez bogatych. […] Podejmując problem globalnego ocieplenia w Quito we wtorek, Franciszek podkreślał argumenty przedstawione w swojej encyklice z początku tego miesiąca, że planeta nie może być wykorzystywana przez nielicznych bogatych dla krótkoterminowych zysków kosztem biednych.”

Nowy Porządek Świata jest frazą-kluczem używanym w świecie globalnej polityki określającym budowę jednego globalnego rządu w którym funkcjonuje jeden globalny system polityczny, ekonomiczny jak również religijny, gdzie nadrzędnym unifikatorem całości jest globalne zagrożenie kryzysem ekologicznym co bezpośrednio określił w latach dziewięćdziesiątych Klub Rzymski.

Watykan opublikował ostatnio encyklikę skierowaną do 1,2 miliarda katolików z prośbą o wsparcie poszerzenia uprawnień rządów mających na celu zatrzymanie „globalnego ocieplenia”. W kontekście tej publikacji Reuters podał “Jeden ze współautorów długo oczekiwanego papieskiego dokumentu w sprawie zmian klimatu powiedział kiedyś, że Ziemia jest przeludniona o co najmniej 6 miliardów ludzi. Dokument nauczania, zwany encykliką, ukaże się 18 czerwca w Watykanie. Być może z wyjątkiem encykliki z 1968 o antykoncepcji, żaden z watykańskich dokumentów nie był oczekiwany z taką niecierpliwością.

Polityczna lewica ma nadzieję na dokument, który połączy wiarę w globalne ocieplenie z religijnym  obowiązkiem. Sceptycy klimatyczni już zaczęli krytykować dokument.

Wybór profesora Johna Schnellnhubera, dyrektora założyciela Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu, jako jednego z trzech autorów może dać lewicy nadzieję na wywołanie zawału wśród sceptyków. Jest on opisywany jako jeden z bardziej agresywnych naukowców w kwestii wywołanego przez człowieka globalnego ocieplenia.

W rozmowie udzielonej New York Times podczas „nieudanej Konferencji Klimatycznej w Kopenhadze w 2009 roku, Schnellnhuber, który doradzał niemieckiej prezydent Angeli Merkel i jest profesorem wizytującym w Oxfordzie, powiedział nt globalnego ocieplenia: „W bardzo cyniczny sposób jest to triumf nauki, bo w końcu ustabilizowaliśmy coś – to znaczy szacunki dla nośności planety, czyli ilości populacji poniżej 1 miliarda ludzi.”

Zaangażowanie Schnellnhubera, chcącego dla ratowania ziemi obniżyć populację poniżej 1 miliarda w encyklikę jest jedynie jednym z problematycznych elementów obecnej polityki Watykanu. Obecnie bowiem naukowe ramie Watykanu zajmujące się problematyką ekologiczną zostało przejęte przez globalistę Bp Marcelo Sánchez Sorondo (jego bibliografia świadczy o tym bezsprzecznie) i motywowanych przez komunizm/socjalizm naukowców, którzy transformują Chrześcijaństwo od środka. Znany na całym świecie krytyk teorii globalnego ocieplenia lord Christopher Monckton wyraził się na ten temat bardzo dobitnie. W komentarzu do zmian politycznych w Watykanie czytamy: “Według Moncktona, [biskup] Sorondo jest „totalnym marksistą, który zdecydował, że zmiany klimatu są przydatne dla marksizmu.” Monckton stwierdził również, że Soronda nie obchodzi, czy zmiany klimatu są prawdziwe, czy nie. Zignorował informacje płynące od najbardziej wpływowych naukowców Watykanu dowodzących, że globalne ocieplenie było bardziej teoretyczne niż empiryczne.

Franciszek, który został wychowany w tradycji komunistycznej teologii wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej, zachęca Sorondo do takich działań. Poprzedni papieże tacy jak Jan Paweł II i Benedykt uważali, że należy pozwolić wypowiedzieć swoje zdanie sceptykom. Jak twierdzi Monckton, Franciszek pozwolił się zdominować Sorondo.

Monckton dalej wyjaśnił, że Franciszek jest pod wpływem ekstremistów takich jak profesor John Schnellnhuber, dyrektor założyciel Poczdamskiego Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu, który powiedział w 2009 roku na konferencji klimatycznej w Kopenhadze, że jeśli globalne ocieplenie będzie kontynuowane to sześć miliardów z siedmiu miliardów ludzi zostanie przez nie zabitych.

Monckton powiedział, że Schnellnhuber będzie stał u boku papieża Franciszka, kiedy ogłosi encyklikę w przyszłym tygodniu. „Fakt, że Schnellnhuber tam jest będzie bardzo złym znakiem,” oświadczył.

Wpływ jaki Schnellnhuber może mieć na papieski list martwi Moncktona. Fakt, że będzie tam obok papieża sugeruje, że Franciszek dziękuje mu za napisanie część encykliki poświęconej sprawom klimatu.”

Wykład Christophera Moncktona nt. oszustw związanych z tzw. globalnym ociepleniem:

OGLĄDAJ DALEJ>>>

W tym roku na przełomie listopada i grudnia ma również odbyć się kolejne spotkanie klimatyczne COP21 w Paryżu podczas którego kraje świata mają zobowiązać się do wprowadzenia globalnych podatków od CO2, również od osób indywidualnych, płaconych bezpośrednio ONZowi. Jeśli dojdzie do podpisania tych zobowiązań to będziemy mięli do czynienia z fundamentalną, w ramach Agendy 21, rearanżacją systemową w skali globalnej jak również powstaniem mechanizmu finansowania de facto rządu światowego wyłaniającego się z ONZ, o który jak widzimy zabiega również obecny papież Franciszek formując stwierdzenie odnoszące się do budowania “nowego porządku świata”.

Tak więc widzimy jak zielone szaleństwo opanowało Watykan zmierzający pod rządami nowego papieża niezwykle dynamicznie w kierunku wyznaczonym przez globalistyczny Klub Rzymski, który stwierdził w 1991 roku w książce „Pierwsza globalna rewolucja”; “FIRST GLOBAL REVOLUTION”, Alexander King, Bertrand Schneider, (Orient Longman) „W poszukiwaniu wspólnego wroga, przeciwko któremu możemy się zjednoczyć, wpadliśmy na pomysł taki, iż zanieczyszczenie, groźba globalnego ocieplenia, brak wody, głód itp., spełnią nasze oczekiwania. Wzajemne oddziaływanie tych zjawisk jako całość oraz poszczególne ich elementy  stanowią zagrożenie, z którym muszą się skonfrontować wszyscy na całym świecie. […] Wszystkie te niebezpieczeństwa są powodowane przez ingerencję ludzkości w naturalne procesy, i tylko dzięki zmianie postaw i zachowań społeczeństw, negatywne zmiany mogą być przezwyciężone. Idąc dalej tym tokiem myślowym, prawdziwym wrogiem jest sama ludzkość.”

Czy przy tak zinfiltrowanych instytucjach religijnych nadających ton i kierunek Chrześcijaństwu oraz przy takich anty-ludzkich motywacjach w sercu kościoła możemy oczekiwać na jakiekolwiek pozytywne zmiany? Odpowiedź na te pytania pozostawiamy Państwu do rozważenia.

PrisonPlanet.pl
Polska
2015-07-09
Dodatki: