Łotwa – Kolejna wojna zastępcza?

Polityka

Łotwa potwierdziła obecność ponad 120 jednostek pancernych, w tym czołgów, które zostały dostarczone przez USA. Oprócz amerykańskich wojsk i sprzętu zmierzającego w tamtym kierunku mamy też do czynienia z  tymi samymi kolegami Adolfa Hitlera jak na Ukrainie. O czym świadczyć może marsz weteranów SS mający miejsce w Rydze.

Dodatkowo jak czytamy w Baltic Times

„Solvita Āboltiņa przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Łotewskiego Parlamentu, twierdzi, że 100 organizacji pozarządowych z Łotwy otrzymujące pieniądze z Moskwy i nie są to „organizacje związane z  rozwojem kultury i tradycji mniejszości narodowych na Łotwie.”

Te 100 organizacji będących wspieranymi przez Moskwę Policja Bezpieczeństwa Łotwy zidentyfikowała jako te, które „prowadzą działania wrogie oficjalnej polityce Państwa, w tym akcje związane z statusem Łotwy jako niepodległego państwa” i takie działania należy uznać zaingerencje w [ ] sprawy wewnętrzne Łotwy

Co sprawia, że ​​wszystkie te rzeczy są szczególnie niepokojące, Āboltiņa twierdzi, że są one bardzo podobne do działań Moskwy przed inwazją Ukrainy i Gruzji.

Aby dać wam wgląd w te wydawać by się mogło istotne, lub nie  niezwiązane ze sobą informacje posłużę się wypowiedzią dr Mateusza Piskorskiego z Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych. Wypowiedź ta jest częścią wywiadu jakiego udzielił nam pt Geostrategiczna Ukraina.

Szef Stratforu George Fridman pisze w swojej ostatniej książce pt Flash Point the Emerging Crisis In Europe bardzo znamienne zdanie. Pod koniec książki deklaruje, że my Europejczycy nie powinniśmy liczyć na to, że w ciągu najbliższych lat w Europie uda nam się zachować pokój. Powinniśmy wiedzieć, że czeka was wojna. Otóż Friedman wyraża pogląd dużej części ekspertów administracji amerykańskiej artykułując w ten sposób cele polityki amerykańskiej.

Fridman to nie tylko analityk, prognostyk, naukowiec, ale również jeden z prominentnych doradców. Osoba której się słucha, czyta i osoba której poglądy są wyrazem patrzenia na świat części amerykańskiego establishmentu i administracji USA. Friedman pisze wyraźnie, że konflikt ukraiński będzie w dalszym ciągu trwał przez co najmniej kilka następnych lat. Stanowiąc pretekst do pogłębiania się kryzysu w relacjach między Unią Europejską a Rosją prowadzać obie strony do zrujnowania ekonomicznego.

Mówi się tam też o rzeczy bardzo interesującej z polskiego punktu widzenia. O tym, że Amerykanom nie wystarcza jeden front – front ukraiński który nazwiemy południowym. Amerykanie szykują się również do otwarcia frontu północnego w krajach bałtyckich. Już dziś wiemy, że zgodnie z radami innego znanego Amerykańskiego eksperta Dr Zbigniewa Brzezińskiego – zgodnie z apelem wygłoszonym przez niego na początku 2105 roku na posiedzeniu senackiej komisji obrony narodowej kolejne oddziały US Army podróżują przez Polskę do krajów Bałtyckich. Będąc przerzucane z baz w Niemczech do Krajów Bałtyckich. O czym mówią nam sami Polacy którzy coraz częściej mają do czynienia z tymi transportami na ulicach. Transporty te jadą głównie na Łotwę, prawdopodobnie Łotwa ma być tym zarzewiem konfliktu.

Łotwa w której wywołać konflikt będzie a nawet doprowadzić do stadium wojny domowej będzie stosunkowo łatwo. Z bardzo prostej przyczyny, otóż Łotwę zamieszkuje ponad 30 % populacji która jest populacją Rosyjskojęzyczną a 14 % mieszkańców Łotwy nie ma obywatelstwa tzn pozbawieni są wszelkich praw z uwagi na nieznajomość języka Łotewskiego. To jest ludność pochodzenia Rosyjskiego, ale też Polskiego. Rosyjskojęzyczna i polskojęzyczna ludność  która z uwagi na wiek, z  okoliczności w których przyszło im żyć nie uczyła się w czasach radzieckich języka Łotewskiego. Nie zna tego języka i  nie uważa się też za etnicznych Łotyszy.

Łotwa jest Państwem wielonarodowym. Nie uznaje natomiast tej wielonarodowości na poziomie konstytucyjnym, na poziomie gwarancji praw dla mniejszości. Czyli konflikt gotowy, podłoże jest. Podłoże społeczne w sytuacji  w której znalazły się obecnie Państwa Bałtyckie związane również z wojną ekonomiczną z Rosją na której tracą bardzo dużo. Doprowadzi do niepokojów społecznych, które mogą być wykorzystane przez  ośrodki nacjonalistyczne, ośrodki dążące do konfrontacji ze społecznością rosyjskojęzyczną a resztą mieszkańców Łotwy w tym z  nacjonalistycznie nastawionymi Łotyszami. A to już będzie ewentualnie konflikt i ewentualna wojna domowa w kraju po pierwsze należącym do NATO, po drugie należącym do Unii Europejskiej. Ten drugi fakt ma mniejsze znaczenie. Najważniejsze znaczenie ma fakt przynależności do NATO i ewentualność powołania się na artykuł 5 paktu północno atlantyckiego zakładający udzielanie pomocy wzajemnej każdemu Państwu członkowskiemu  które znajdzie się pod atakiem. Czy padnie ofiara agresji zewnętrznej.


O tym, że agresje zewnętrzna można sobie wykreować w sposób sztuczny nie trzeba nikogo przekonywać,  wiemy jak dobrze tą technikę mają opanowane USA . Przypomnę tylko o słynnych arsenałach broni masowego rażenia Saddama Hussaina. Już dzisiaj nikt nie pamięta, że były one głównym argumentem na rzecz interwencji w Iraku. W każdym momencie na Łotwie, lub innych krajach bałtyckich może dojść do prowokacji  o którą zostanie oskarżona rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa i  która może być zinterpretowana jako agresja Federacji Rosyjskiej na Państwo członkowskie NATO. Myślę, że dojdzie do tzw Proxy War tak jak na Ukrainie gdzie mamy wojnę zastępczą. Niestety w tej wojnie zastępczej mogą być użyci obywatele tych krajów które działają tak jak Polska czyli wypełniają wszystkie polecenia płynące z Waszyngtonu. Niestety Polski sojusz z Waszyngtonem sprawia, że Polska jest stawiana na linii frontu i może być po raz kolejny wykorzystana. Tylko teraz nie w formie kilkudziesięciu żołnierzy których wyśle się gdzieś na Bliski Wschód czy na Haiti jak miało to miejsce w latach dziewięćdziesiątych, ale w formie dużo bardziej groźnej dla polskiego bezpieczeństwa narodowego.

W tym kontekście warto wspomnieć  o tym, że na stronie prisonplanet.com 30 marca ukazał się artykuł informujący o tym, że NATO dopracowuje ostatnie szczegóły biura informacji wojennej w Rydze, stolicy Łotwy. Biuro zatrudnia techników propagandowych wcześniej pracujących w Kabulu w Afganistanie. W lipcu Łotwa, Estoniia, Niemcy, Włochy, Polska, Litwa i Wielka Brytania podpisały memorandum uzgadniające budowę Centrum StratCom w Rydze. Ten ostatni krok będzie wspierał prowadzoną przez Departamentu Stanu społeczną medialną wojnę propagandową przeciwko Rosji.

Jak czytamy na stronie telesurtv.net

Centrum ma za zadanie walkę z rządem rosyjskim. Mniej więcej jedna czwarta Łotyszy jest Rosjanami. Z tego powodu NATO uważa, że Moskiewskie media mają istotny wpływy w tym kraju. Centrum jednak jest nie tylko odpowiedzialne za produkcję propagandy. Janis Karklins dyrektor centrum wyjaśnił, że pracują oni również nad „uzbrajaniem mediów socjalnych” i skierowaniem ich do walki z prorosyjskim sentymentem.

Konrad Stachnio
Polska
2015-07-01

Link do oryginalnego artykułu: LINK

http://www.prisonplanet.pl/polityka/otwa_kolejna_wojna,p500143368

Dodatki:

http://www.prisonplanet.pl/polityka/friedman_rekomenduje_dla,p1047563417

http://www.prisonplanet.pl/polityka/na_otwie_nato_zbroi_sie,p893328677

http://pl.sputniknews.com/swiat/20150701/601940.html – Vox opublikował „bałtycki scenariusz” wojny między Rosją a NATO

https://wiernipolsce1.wordpress.com/2015/06/22/general-na-czas-wojny/

Jak widać przygotowania do otwarcia frontu północnego(bałtyckiego) celem związania Rosji wojną na dwóch frontach idzie pełną parą. Cele tej operacji są oczywiste, zrujnowanie ekonomiczne i wojenne Europy wschodniej i środkowej, w tym Rosji oraz Polski ze zmianą władzy wewnątrz samej Rosji i rozpadem jej włącznie celem  wyeliminowania Rosji jako głównego geopolitycznego przeciwnika USA/NATO w celu zachowania dominacji USA nad kontynentem euroazajatyckim, utrzymanie Europy zachodniej w orbicie wpływów USA oraz ludobójstwo Słowian.

przemex