Polska: Zmotoryzowane patrole obywatelskie

Zaostrzająca się sytuacja polityczna na zachodniej Ukrainie, oraz ryzyko przeniknięcia na terytorium RP oddziałów neobanderowskich walczących nieopodal granicy polsko-ukraińskiej, skłoniły grupę polskich patriotów do rozpoczęcia patroli terenowych wykonujących zadania obserwacyjne. W tym celu wyekspediowano m. in. samochody terenowe, które przemierzały trudno dostępne bezdroża Bieszczadów, oraz prowadzono obserwację w bezpośrednim sąsiedztwie słupów granicznych. Patrole oznakowane były polską symboliką narodową i patriotyczną, w tym m. in. emblematami z hasłem „Wołyń – pamiętamy”. Pojawiła się także charakterystyczna dla każdego Ukraińca flaga Noworosji, która niedwuznacznie sugerowała, że na polskiej ziemi są oni tak samo „mile” widziani jak w powstańczym Donbasie.

Pierwszy patrol zaobserwował znaczne wzmocnienie granicy przez jednostki Straży Granicznej, która swoje regularne patrole wzmocniła oddziałami specjalnymi, oraz regularnym monitoringiem okolicy z pokładu śmigłowców. Oddziały SG wykazywały także wysoki poziom motywacji przy wykonywaniu powierzonych zadań, jednocześnie prawidłowo identyfikując prawdziwe zagrożenie dla polskich granic.

Polska linia graniczna w Bieszczadach jest jednak rozległa i szczególnie narażona na infiltrację z uwagi na konsekwencje ukraińskiego kryzysu politycznego. Polscy patrioci zadeklarowali chęć rozlokowania kolejnych patroli, a w razie niekorzystnego obrotu sytuacji na Ukrainie – rozpoczęcia regularnej misji obserwacyjnej.

(Redakcja Xportal.pl na podstawie źródeł własnych)

 

11749398_685652848232671_11835786819_n

Bez tytułu

1 11758934_685652801566009_576762305_n3

11721346_685652868232669_754554204_n 11748723_685652864899336_1308692551_n 11751244_685652891566000_1318469594_n f2

2

 http://xportal.pl/?p=21765
Reklamy

Prawy Sektor poważnym zagrożeniem dla Polski.

Zdaniem politologa Andrzeja Zapałowskiego, walki z policją, które miały miejsce na Zachodniej Ukrainie, są ogromnym zagrożeniem dla Polski. Wiążący się z tym rozwój bandytyzmu oraz niekontrolowany przemyt broni stanowi duże niebezpieczeństwo grożące destabilizacją całego obszaru pogranicza.

Dwa wybuchy we Lwowie koło komisariatów milicji, w wyniku których zginęli dwaj funkcjonariusze, rozpatruje się jako akty terrorystyczne, związane z wydarzeniami na Zachodniej Ukrainie. Jak wiadomo, w tych dniach w zakarpackim mieście Mukaczewo doszło do zbrojnej konfrontacji między bojownikami Prawego Sektora a milicją i miejscowymi strukturami biznesowymi. Prowadzono ogień z granatników i karabinów. Według najnowszych danych, zginęły trzy osoby, 13 ucierpiało.

Korespondentka radia „Sputnik” Irina Czajko poprosiła politologa, prezesa rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, wykładowcę Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyśle, doktora Andrzeja Zapałowskiego o komentarz na temat tych wydarzeń.

— Od samego początku konfliktu na Ukrainie było wiadomo, iż wykorzystywanie organizacji skrajnie nacjonalistycznych doprowadzi w przyszłości do kolejnego obszaru konfliktu pomiędzy władzami Ukrainy, niezależnie, jakie one by były, a tymi oddziałami, które są skrajnie nacjonalistyczne. Jeżeli spojrzymy na program tych organizacji, to odwołują się one do działalności terrorystycznej w Polsce z okresu międzywojennego. Dążą do budowy etnicznego państwa narodowego. I oczywiście zakładają, że jeżeli sytuacja ich zmusi, będą nawiązywali do wzorców swoich poprzedników, czyli Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i UPA, także w stosowaniu metod terrorystycznych. Kilka lat przed II wojną światową na terenie Polski nacjonaliści ukraińscy dokonali ponad 3000 aktów terroru.

Sytuacja w Mokaczewie pokazuje jednoznacznie, że w tej chwili terroryści z Prawego Sektora postanowili zaprowadzić porządek blisko swojego matecznika, czyli Lwowa. Nie uderzyli oni na wschodnich czy południowych obszarach Ukrainy, ponieważ są tam zbyt słabi. A tutaj mają bardzo duże zaplecze i elektorat, który bardzo często głosuje na radykalnych nacjonalistów. Zakarpacie jest takim obszarem, który na zachodniej Ukrainie można nazwać mianem wyjątkowego, ponieważ nie popiera w swojej większości nacjonalistów. Znajduje się tam bardzo duża mniejszość węgierska, mniejszość rumuńska. Duża część społeczeństwa tego obszaru nie określa się jako Ukraińcy, tylko jako prawosławni Rusini karpaccy. W związku z tym, jest to obszar, który należy zmusić do przyjęcia zachodnio-ukraińskiej nacjonalistycznej ideologii. Oni zaczęli wprowadzać swój porządek. Fakt, że doszło do wybuchów we Lwowie — trudno powiedzieć, kto jest inicjatorem – wyraźnie świadczy o tym, że tak naprawdę państwo ukraińskie sobie nie radzi z tego typu oddziałami.

Należy podkreślić, że nie mówimy o oddziałach, które liczą kilkunastu lub kilkudziesięciu członków. One już liczą tysiące. To jest bardzo poważny problem dla Ukrainy. Problem, który w połączeniu z olbrzymią biedą, w której kierunku zmierza państwo ukraińskie, może w niedługiej przyszłości doprowadzić do tego, że właśnie ci skrajni nacjonaliści będą chcieli wykorzystać nastroje biedy na Ukrainie i na barkach niezadowolenia rozpocząć walkę z obecnym rządem. W ten sposób może dojść do wojny domowej.

Dla Polski to jest ogromne zagrożenie, ponieważ wydarzenia się dzieją kilkadziesiąt kilometrów od granic Polski, która graniczy z rejonem Zakarpacia. Jeżeli ten konflikt się rozprzestrzeni na większy obszar i ulegnie zaostrzeniu, to możemy się nawet spodziewać prób uciekania do państw Unii Europejskiej, w tym Polski, osób, które będą na Ukrainie podejrzane o terroryzm. Osób, związanych z Prawym Sektorem. Wiążący się z tym rozwój bandytyzmu, niekontrolowany przemyt broni, to bardzo duże niebezpieczeństwo, grożące destabilizacją całego obszaru pogranicza.

Jest dla mnie szokującą sprawą, że poza małymi wzmiankami w prasie główne polskie media całkowicie o tym milczą. A milczą, bo, w jaki sposób prowadzić politykę, popierającą obecny rząd w Kijowie, jeżeli okazuje się, że na tyłach państwa ukraińskiego dochodzi do sytuacji, które mają znamiona anarchii. To jest bardzo niewygodne. W związku z tym, nie słyszałem, żeby polskie władze wprowadziły wzmocnioną ochronę granicy. Może zrobiono to w sposób nieinformujący społeczeństwo, ale Słowacja i Węgry wprost wzmocniły granicę. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że jeszcze kilkunastu banderowców z Prawego Sektora, którzy się ukrywają, mogą chcieć uciec z Ukrainy przez kompleksy leśne właśnie albo do Polski, Słowacji lub na Węgry. Przy czym, to są ludzie z bronią w ręku, stwarzający niebezpieczeństwo w rejonie przygranicznym.

Przy czym osobiście uważam że „konflikt” na linii Prawy Sektor – reżim kijowski nie jest naturalny a sterowany, sądzę że natowscy planiści widząc bezradność reżimu w Kijowie w zakresie walki z tą częścią ukraińskiego społeczeństwa nastawioną prorosyjsko i antyzachodnio oraz widząc niemożność realizacji zadań postawionych kijowskim marionetkom przez mocarstwa zachodnie zwyczajnie postawili na organizacje skrajnie nacjonalistyczne i zarazem antyrosyjskie i antypolskie, być może sądząc naiwnie że rękami neonazistów będą w stanie przy pomocy terroru, bandytyzmu, zastraszania, itp., utrzymać kontrolę nad popadającym coraz bardziej w anarchię rozpadającym się państwem ukraińskim. Jest też możliwość że „bunt” prawosieków jest prowokacją obliczona na stworzenie pretekstu dla wprowadzenia stanu wojennego na terenie całego kraju gdzie w sposób bezkarny reżim kijowski będzie mógł rozprawić się ze swoimi przeciwnikami. W każdym bądź razie pogłębianie się kryzysu na Ukrainie jest tylko i wyłącznie na rękę USA/NATO, neonazistowskie rozruchy faktycznie bowiem mogą się przenieść na terytoria sąsiednich państw gdzie zachód może potajemnie dozbroić te bojówki wciągając kraje Europy Środkowej i Wschodniej w tym Polskę w długoletnią wojnę domową połączoną z konfliktem z Rosją rozpoczętym od prawdopodobnej prowokacji z udziałem krajów bałtyckich oczywiście dla większego skomplikowania sytuacji.
przemex