Nowe technologie, tylko dla tych którzy ich doczekają.

Kultura

W jednym wywiadzie Sergei Glaziev – Doradca prezydenta Putina powiedział, że mamy teraz do czynienia z przejściem z jednego systemu ekonomicznego w inny.

„Nowy system jest humanitarny z natury, dlatego może on uniknąć wojny, ponieważ głównymi nośnikami wzrostu w tym wypadku są technologie humanitarne. Do tej kategorii zalicza się opiekę zdrowotną i przemysł farmaceutyczny, które oparte są na biotechnologii. Obejmują one również technologie komunikacji oparte na nanotechnologii, które dokonują dziś przełomu. Zaliczają się do nich również technologie kognitywne, które definiują nowy zakres ludzkiej wiedzy. Jeśli, tak jak konsekwentnie przedstawia to prezydent Putin, bylibyśmy w stanie zgodzić się na wzajemny program rozwoju, generalną strefą rozwoju od Lizbony do Władywostoku z preferencyjnym systemem handlu, gdybyśmy zgodzili się z Brukselą co do stworzenia wspólnej przestrzeni gospodarczej, wspólnego obszaru rozwoju, możemy znaleźć wystarczającą liczbę przełomowych projektów, od zdrowia do odpierania zagrożeń kosmicznych i do urzeczywistniania naszego potencjału naukowego i technicznego oraz tworzenia stałego popytu ze strony Państw, które mogłyby dać impuls dla nowego systemu technologicznego.

Glaziev kontynuuje,”Struktura gospodarcza, która tworzyła wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich 30 lat wyczerpała się. Musimy dokonać przejścia do nowego systemu technologii. Ten rodzaj przejścia, niestety zawsze  odbywał się wyniku wojny. Tak było w latach 30., kiedy Wielki Kryzys utorował drogę dla wyścigu zbrojeń, a następnie II wojny światowej. Tak było w czasach zimnej wojny, kiedy wyścig zbrojeń w przestrzeni kosmicznej doprowadził do stworzenia skomplikowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, które stały się podstawowym elementem napędowym gospodarki na świecie w ciągu ostatnich 30 lat. Dziś mamy do czynienia z podobnym kryzysem.”

Glaziev argumentuje, że ten nowy system jest z natury systemem humanitarnym ma tu na myśli bio technologię, przemysł farmaceutyczny nanotechnologię, technologie kognitywne etc.
Ja też uważam, że ów system jest bardzo humanitarny, ale tylko dla tych osób które przeżyją jego pełne wdrożenie jak i tych obywateli którzy będą należeli do tej uprzywilejowanej grupy która te technologie będzie obsługiwać. Przeprowadzając ostatnio wywiad z współzałożycielem Polskiej Partii Transhumanizmu. Mój rozmówca na pytanie co stanie się z ludźmi w takiej nowej technologicznej erze powiedziałNo cóż już jakiś czas temu były robione badania, że większość z nas będzie musiała zmienić pracę trzy krotnie w ciągu swojego życia. Obecnie szacuje się, że pracę w ciągu naszego życia będziemy musieli zmienić aż ośmiokrotnie. Większość ludzi będzie musiała sobie znaleźć inne zajęcie, ale jest dużo do zrobienia…”

Pytanie jednak jakie zajęcie? W momencie gdy jak mówi Paul Craig RobertsNigdy nie było sytuacji, w której nie ma podstaw pod zatrudnienie, lecz bardzo szybko tworzy się bazę pod eksplozję cen, poprzez  bardzo szybkie drukowanie waluty w momencie gdy popyt na nią spada.” Oliwy do ognia dla tych mniej znających się na technologiach i nienależnych do kasty specjalistów dolewa Greg Mannarino z Traders Choice „… populacyjny boom rósł razem z długiem. To niesamowite. Tak więc, gdy bańka pęknie zobaczymy korektę populacji .To matematyczna pewność …”

Dr. Zbigniew Brzezinski w książce “Between two ages” pisał o technikach używanych aby wprowadzić “nowy zjednoczony świat”, w którym dziś żyjemy. Takie społeczeństwo będzie kontrolowane przez elity pozbawione wszelkich tradycyjnych etycznych ograniczeń. Takie elity nie zawahają się przed wykorzystaniem najnowszych technologii dla własnych celów, aby wpływać na opinie ludzi i utrzymać społeczeństwo pod ciągłą kontrolą.

Przygotowania do nowej technologicznej ery

Tak więc aby przygotować grunt pod nadejście tej nowej technologicznej ery mamy teraz do czynienia z depopulacją Krajów Bałtyckich. Z pośrednią depopulacją Bliskiego Wschodu poprzez sponsorowanie ISIS i destabilizacje regionu, gdzie nikt przy zdrowych zmysłach nie chce już żyć. Mamy w końcu też do czynienia z depopulacją Europy poprzez kryzys ekonomiczny i promowanie soft depopulacyjnych wzorów. Czego dobrym przykładem jest chociażby gwiazda eurowizji: kobieta w brodą. To wszystko zdaję się być zwiastunem przejścia w nową ekonomiczną erę. Do której zdaje się już przygotowywać Europa. Sądząc po tempie rozwoju Europa dostosowuje się już do tego demograficznego scenariusza w którym do roku 2050 ludność naszego kontynentu ma liczyć już tylko 5% światowej populacji, ale i to będzie populacja stara i nie zdolna do konkurencji. Już teraz obecny kryzys zadłużeniowy wyraźnie degraduje i marginalizuje jej pozycję w światowym rankingu.

Obserwując obecny system ekonomiczny rodzi się więc pytanie jak sprzedać jeszcze więcej konsumentom którzy zarabiają coraz mniej? System bowiem aby działać musi nieustannie zwiększać swoje możliwości handlu. Co oznacza, że musi podnieść poziom produkcji czyli w konsekwencji obniżyć liczbę pracujących co doprowadza w końcu do zwiększenia ilości ludzi bezrobotnych czyli’ zbędnych’.

Tych  których nie stać na kupowanie produktów stworzonych przez system który aby przetrwać musi ich sprzedawać coraz więcej. Czy jest jakieś wyjście z tej matni?. Tak: wojna, destabilizacja, Europy i Azji i stopniowe pozbywanie się ‘zbędnych’ dla których i tak w nowej technologicznej erze nie było by miejsca. Taki scenariusz przynajmniej przyjęła anglo – amerykańska elita.

Dobrze podwaliny nowego technologicznego sytemu opisuje Igor Berkut, lider partii „Wielka Ukraina”. W tej wypowiedzi mamy co prawda do czynienia ze zwykłym oligarchatem jednak zważywszy na to kto dozbraja Ukrainę łatwo możemy mieć wgląd w to jak będzie wyglądała owa technologiczna era w rękach USA i Ukrainy. Zapis pochodzi z 19.07.2011 roku, czyli dwa lata przed Majdanem.

„Dziś nasz kraj należy do wąskiego kręgu osób, miliarderów i multimilionerów, przy czym wszyscy oni są u władzy, lub kontrolują władzę i są jej częścią, i nie mają żadnego stosunku do narodu. Począwszy od tego, że jeśli weźmiemy konstytucję z 1987 roku Ukraińskiej ZSRR, w naszej konstytucji niczego podobnego nie ma. Z jakiej racji posiadacze naszego kraju powinni brać na siebie społeczne zobowiązania milionów ludzi, którzy nie przyniosą im zysku, lub nie będą ich ochroną, lub nie są źródłem przyjemności dla nich? Zobaczcie, kto dzisiaj żyje źle? Wszyscy ci ludzie, którzy nie mogli wpisać się w obsługę właścicieli państwa. Wszyscy, którzy zajmują się teraz obsługą tych właścicieli żyją dobrze i nie narzekają, co więcej, mocno bronią istniejącego porządku.”

Łatwo więc dowiedzieć się kto będzie beneficjantem nowego technologicznego systemu – będą to wąskie grupy specjalistów które obsługują ów technologiczny system będący w rękach elit. Zresztą tak jak się dzieje już teraz: programiści, spece od biotechnologii etc. Reszta ludzi zdaje się być zbędna w tym nowym systemie, lub jak powiedział mój rozmówca z Polskiej Partii Transhumanizmu reszta ludzi będzie musiała sobie znaleźć inną pracę, ale jest dużo do zrobienia.

Jaką pracę? Trudno na razie powiedzieć w momencie gdy nowe miejsca pracy nie są tworzone – o czym doskonale przekonują się mieszkańcy ‘demokratycznej’ wyspy USA. Innymi słowy, rozwój technologii stworzył warunki, w których duża liczba ludzi staje się powoli zbędna. Co prowadzi do stopniowej depopulacji i przejścia na inny model ekonomiczny. W konsekwencji prowadzi to do spadku konsumpcji środków materialnych i surowców których i tak ponoć nie starczy na długo jeśli będziemy konsumować je w obecnym tempie.

Wymownym przykładem tej polityki jest rozmowa z członkiem Klubu Rzymskiego prof. Meadowsem, autorem raportu „Granice wzrostu”. Wywiad z ideologiem NWO został wydrukowany w piśmie „Kultura” w 1975 r.
B.: Jak wyobraża sobie Pan drastyczne zahamowanie rozrodczości?
L. M.: Państwo o ustroju socjalistycznym ma w tej mierze szczególne możliwości. Aparat administracyjny i społeczny może stworzyć warunki przeciwdziałające nadmiernemu przyrostowi ludności.
B.: Czy nie wydaje się Panu, że każda rodzina może chcieć kiedyś mieć dzieci i ma do tego prawo?
L. M.: Absurd.
B.: Nie sądzę, by dało się tak całkowicie lekceważyć tradycję i biologię.
L. M.: Łatwo ją zmienić.

Kraj zbudowany przez Nazistów: USSA

Aby wymienić wszystkich niemieckich nazistów którzy po drugiej światowej pracowało dla NASA lub CIA musiał bym napisać książkę a nie artykuł. Zainteresowanych odsyłam to zapoznania się z tematem Operacji Papercilp. Warto tutaj nadmienić tylko paru z brzegu jak: SS-Hauptsturmführera Otto Von Bolschwinga, bliskego współpracownika Adolfa Eichmana, głównego autora planu eksterminacji Żydów. Hauptsturmführer pracował po wojnie w USA dla Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA). Z kolei Sturmbannführer Wernher von Braun był  jednym z głównych pionierów NASA. Natomiast Reichsgesundheitsführer Kurt Blome który w czasie II wojny światowej prowadził badania nad bronią bakteriologiczną uśmiercając więźniów obozu Auschwitz-Birkenau przy użyciu sarinu. Od 1951 pracował dla Korpusu Wojsk Chemicznych nad bronią biologiczną i chemiczną w USA. To tylko trzech z wielu, wielu, wielu nazwisk nazistów pracujących dla USSA.

Tak więc masowa depopulacja ludności na Ukrainie moim zdaniem nie jest przypadkiem. Nie do końca chce mi się wierzyć, że wysyłanie nie przeszkolonych i nie umiejących się bić poborowych na front ma jakiś inny cel niż pozbycie się nadmiaru obywateli którzy mogli by się sprzeciwiać nowym zarządcom Ukrainy czyli USA.

Cześć opinii publicznej ciągle nie wierzy, lub dziwi się, że USA finansuje i szkoli neonazistów na Ukrainie.  Dla mnie nie jest to nic nowego. Wspieranie nazistów to przecież tradycja narodowa USA na której zbudowali swoją potęgę. Dlaczego teraz na Ukrainie mieli być zmieniać tak świetnie działającą do tej pory strategię?

Przecież ta cała humanitarna technologia na której bazować ma nowa technologiczna era (o której mówi Glaziew) miała swój początek w obozach koncentracyjnych gdzie przeprowadzano na ludziach eksperymenty o których wynaturzeniu ciężko nawet mówić. Dając tym samym początek obecnemu przemysłowi farmaceutycznemu, chirurgii plastycznej, transplantologii, biotechnologii, robotyce etc. Po wojnie te badania kontynuowali w zaciszach swoich gabinetów ci sami ludzie którzy w obozach koncentracyjny własnoręcznie zabijali bezbronne dzieci jak Reichsgesundheitsführer Kurt Blome pracujący potem dla rządu USA.

Humanitarna technologia.
Teraz wraz z eksplodującym rozwojem technologii wznosimy się na o wiele wyższy lewel. Jeśli zgodnie z tym co mówi dr.Brzezinski  piecze nad nowymi technologiami sprawować mają tzw elity. Wtedy nowe technologie mogą się mówiąc eufemistycznie okazać mało humanitarne. No chyba, że za humanitarne uznamy wstrzykiwanie dzieciom krwi skrzypłocza i rtęci tzw ‘krwi bogów’ co w obozach koncentracyjnych robili przyszli ‘specjaliści’ pracujący potem dla CIA.

Aby oddać meritum sprawy posłużę się cytatem z artykułu Billa Joya współzałożyciela i głównego naukowca Sun Microsystems, byłego doradcę prezydenckiej komisji ds przyszłości badawczej IT.

„Robotyka, inżynieria genetyczna i nanotechnologia – stwarzają inne zagrożenia niż technologie, które pojawiły się wcześniej. W szczególności roboty, inżynieria organizmów i nanoboty posiadają olbrzymi czynnik niebezpieczeństwa: te technologie mogą się same replikować. Bomba jest wysadzana w powietrze tylko raz – ale nanobot może się replikować i szybko wymknąć się spod kontroli.

Myślę, że nie jest przesadą stwierdzenie, że jesteśmy w punkcie zwrotnym w dalszym doskonaleniu skrajnego zła, zła, którego możliwość rozprzestrzenia się stoi daleko poza tym co pokazały nam bronie masowego rażenia testowane przez państwa narodowe, tragicznie wzmacniając pozycję ekstremistów.”

W kontekście wypowiedzi Joya na temat nowych technologii warto nadmienić, że zaledwie w ciągu miesiąca od pierwszego, udanego testu, dwie bomby atomowe spadły na Hiroszimę i Nagasaki. Jak to później ujął fizyk Freeman Dyson: Bomba została zrzucona po prostu dlatego, że nikt nie miał odwagi lub dalekowzroczności aby powiedzieć nie. Myślę, że ten przykład dobrze oddaje skalę ‘humanitaryzmu’ takiej nowej technologii jeśli będzie ona pod kontrolą elit o których mówi dr. Brzeziński.

Biorąc pod uwagę powyższe może się okazać, że będziemy żyli nie w erze humanitarnych technologii ale w epoce technologicznego Narodowego Socjalizmu, który coraz bardziej rozprzestrzenia się przynajmniej w USA. Na zakończenie przytoczę słowa jednego z moich ulubionych cytatów autorstwa Alaina de Benoista.

„Jedynym celem Facebooka jest dostarczanie policji informacji o nas na skalę, o jakiej nie mogłyby nawet pomarzyć totalitarne systemy z przeszłości. Uważam, że technika nie jest neutralna i kieruje się swoją własną logiką. To nie my oglądamy telewizję, lecz telewizja nas. Nie my używamy technologii, lecz jesteśmy przez nią wykorzystywani.”

Tak więc drogi kolego i koleżanko jeśli po długim czasie dalej nie możecie znaleźć pracy wcale nie musi to oznaczać, że coś z wami nie tak. Może tak jak sugeruje dr. Brzeziński ktoś już ustalił, że jesteście zbędni i nie ma dla was miejsca w nowym społeczeństwie specjalistów obsługujących najnowsze technologie będące w rękach tzw elit.

Konrad Stachnio
Polska
2015-07-14

Link do oryginalnej publikacji: LINK